Fällningsförsök av ridåvatten från målerianläggningar

Sammanfattning

Kemisk fällning av ridåvatten har utförts med olika fällningskemikalier. Ett av vattnen innehöll höga halter av krom, kromat, bly och zink samt höga halter av organiskt material. Laboratorieförsök visade att järnsulfat gav det bästa reningsresultatet. Resthalterna i klarvattenfasen blev för Cr 0,24, Cr6+

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: sprutmålning, ridåvatten, fällning

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B821

Författare: Jan-Erik Bjurhem, Östen Ekengren