Biologisk oxidation av tiosalter

Sammanfattning

Sjunkande pH-värden har rapporterats i recipienter nedströms utsläppspunkten från ett flertal svenska gruvor. Biologisk oxidation är en intressant behandlingsmetod. Laboratorieexperiment visar att oxidationen fortgår även vid temperaturer av 4-6 C. Oxidationshastigheten är emellertid väldigt låg.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: Waste water, mines, ore dressing plant, thiosalts, biological treatment,laboratorieförsök, recipienter, avloppsvatten, gruvor, avloppsvatten, anrikningsverk, tiosalter, biologisk rening

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B818

Författare: Östen Ekengren