Luftkvalitetsövervakning i tätortsmiljö.

Sammanfattning

Rapporten innehåller en sammanfattning av de föredrag som hölls vid ett symposium rörande luftkvalitetsövervakning i tätortsmiljö i Göteborg den 30 oktober 1980. Föredragen behandlar policyfrågor, ger en bakgrund till behovet av luftkvalitetsövervakning samt presenterar de olika metoder och utrustningar som idag finns på området.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: luftföroreningar, mätning, mätteknik, sammanfattning, föredrag,luftföroreningar, mätteknik, tätorter, bilavgaser

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B578

Författare: Peringe Grennfelt, Ragna Gustavsson