Tungmetaller och andra spårämnen i stenkol samt emissioner till luft av dessa ämnen vid kolförbränning - en litteraturstudie

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: metaller, emissioner, luftföroreningar, litteraturstudie

Typ: Rapport

År: 1991

Rapportnummer: B345

Författare: Gun Lövblad, Peringe Grennfelt