Adsorptionsteknik för emissionsbegränsning av organiska ämnen i luft och avgaser. En studie av idag kommersiellt tillgängliga system samt användbarheten av olika adsorptionsmaterial.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: emissioner, rening

Typ: Rapport

År: 1991

Rapportnummer: B300

Författare: Håkan Björndal, Peringe Grennfelt, Gun Lövblad, Claes Nideborn, Inge Svedung