Behandling av avloppsvatten från blekt sulfatmassatillverkning i luftad och icke luftad damm. Försök i halvstor skala.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: avloppsvatten, rening

Typ: Rapport

År: 1991

Rapportnummer: B218

Författare: Håkan Björndal, Peter Ullman, Peringe Grennfelt, Roland Lövblad, Håkan Jöves