Klimatförändringen och miljömålen

Sammanfattning

För att utreda hur miljötillståndet i luft, mark och vatten påverkas i ett framtida förändrat klimat behövs framtidsscenarier som på bästa möjliga sätt beskriver hur olika påverkansfaktorer kommer att förändras. Inom CLEO har scenarier sammanställts och utvecklats för klimat, utsläpp av luftföroreningar i Europa samt för hur skogstillväxt och skogsbruk förväntas förändras i framtiden. Scenarierna har anpassats och utvecklats för att kunna ligga till grund för modellberäkningar och utvärderingar avseende de vetenskapliga frågeställningar som berörs i programmet.

Medarbetare: Sara Jutterström, Sofie Hellsten, Stefan Åström, Tomas Gustafsson, John Munthe, Karin Kindbom, Mikael Malmaeus, Per_Erik Karlsson, Filip Moldan

Nyckelord: Cleo, Naturvårdsverket,

Typ: Rapport

År: 2014

Rapportnummer: C54

Författare: John Munthe, Filip Moldan, Per_Erik Karlsson, Stefan Åström, Tomas Gustafsson, Karin Kindbom, Sofie Hellsten, Karin Hansen, Sara Jutterström, Maria Lindblad, Veronika Kronnäs, Mikael Malmaeus, Joakim Langner, Berit Arheimer, Göran Lindqvist, Magnuz Engardt, René Capell, Thomas Bosshard, Robert Bergström, Manu Thomas, Lars Gidhagen, Helén Andersson, Charlotta Pers, "Johan Strömqvist, Jonas Olsson", Wei Yang och Kean Foster, Kevin Bishop, Staffan Åkerblom, Johan Temnerud, Annemieke Gärdenäs, Martin Rappe George, Linnea Hansson, Håkan Pleijel, Mattias Hallqvist, Cecilia Akselsson, Jörgen Olofsson, , Hans-Christen Hansson, Julia Hytterbbornd

Ladda ner publikation