Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

Sammanfattning

Att trafik påverkar miljön är känt. Men vilka samband det finns mellan den kommersiella sjöfarten och havsmiljön är inte lika välkänt. Hur hänger det hela ihop? Och går det att förändra sjöfartens miljöpåverkan? Det här är komplexa frågor som är svåra att besvara. Det finns visserligen redan ett stort utbud av rapporter om sjöfart och om havsmiljö från forskare, sjöfartssektor, myndigheter med flera, men det är besvärligt att knyta ihop trådarna för att få fram vad som egentligen är relevant. Samtidigt är tillgängligheten av regelbundet insamlad statistik begränsad, vilket gör det svårt att veta vad som gäller här och nu. Ambitionen med den här rapporten är att presentera det aktuella kunskapsläget om den internationella kommersiella sjöfartens påverkan på havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Ett tiotal av Sveriges experter på sjöfart och havsmiljö har bidragit med sin kunskap för att ge en översikt och klargöra vad som är viktiga effekter och vad som har mindre betydelse i praktiken. Rapporten inleds med en presentation i text och siffror av den sjöfart som trafikerar Östersjön och Västerhavet. Därefter beskrivs hur sjöfarten påverkar havsmiljön. Rapporten avslutas med ett avsnitt om vem och vad som kan minska sjöfartens miljöbelastning på haven runt Sverige.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: Sjöfart, havsmiljö

Typ: Bok

År: 2014

Rapportnummer: C51

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Kjell Larsson, Ida-Maja Hassellöv, Stefan Anderberg, Ida Wendt, Peter Sigray, Mathias Andersson, Lena Granhag, Erland Lettevall, Erik Fridell, Jessica Hjerpe Olausson, Johan Woxenius

Publicerad i: www.havsmiljoinstitutet.se