Energiscenarier för Fredrikshavn och Göteborg

Sammanfattning

Denna rapport presenterar förutsättningar för, och utveckling av framtida, fossilfria scnearier för energisystemen i Göteborg och Fredrikshamn. Det verktyg som använts för analysen är den kommersiellt tillgängliga mjukvaran EnergyPLAN. I denan rapport framkommer några av de viktigaste stegen för att nå fossilfria energisystem i de båda städerna. Bland annat att reducera el- och värmebehovet i hushåll och industri med 50 procent, öka potentialen för användning av biomassa och skapa incitament för energirenovering av byggnader och ökad eleffektivitet för att minska det totala energibehovet.

Medarbetare: Elin Eriksson

Nyckelord: Energiresurser, biomassa, biogas, solenergi, vindkraft, vågkraft, avfall, fjärrkyla

Typ: Populärvetenskaplig rapport

År: 2014

Rapportnummer: C6

Författare: Karls Sperling, Lisa Bolin, Elin Eriksson, Tomas Ekvall, Ida Adolfsson

Ladda ner publikation