Varför återvinna vatten för ölbryggning?

I slutet av maj lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet och Nya Carnegiebryggeriet ett öl bryggt på återvunnet avloppsvatten. Genomslaget i media har blivit stort, både nationellt och internationellt. Att återvända avloppsvatten är något vi måste göra i framtiden, och det inte bara för att göra öl på. Under Smaka på Stockholm fanns chansen att testa ölen, vilket den även kommer att göra under Miljöfesten på Almedalsveckan.

"Om vi inte vågar dricka det vi släpper ut, hur vågar vi då släppa ut det i våra sjöar och hav?" Det var något som IVL:s vie vd Östen Ekengren uttryckte redan 1994. Sedan dess har problemen med förorenat vatten ökat runt om i världen. Att återanvända renat avloppsvatten som en naturlig del av vattenresurshållningen är relativt nytt och anses fortfarande i många länder, bland annat Sverige, som en avlägsen lösning för framtiden. Men IVL:s vattenexperter menar att problemet med tilltagande brist på rent vatten är ett mycket allvarligt globalt problem, som kan få svåra följder i en nära framtid.

Vi ställde några frågor till Staffan Filipsson, som är den från IVL som drivit projektet.

I fokus

Om det är rent vatten vi behöver, varför bryggdes då en öl?
– Det var för att skapa ett bredare intresse för vattenfrågan och de problem vi står inför, och ett sätt att belysa hur värdefullt rent vatten är. Guld kan vi klara oss utan, men inte rent vatten. Därför måste vi vara betydligt mer varsamma med vårt vatten och vara beredda att betala mer för att rena det, innan vi släpper ut det i våra sjöar och hav, säger Staffan Filipsson.
– Men projektet handlar också om hur viktigt det är att behålla vårt öppna samhälle där nyfikenhet dominerar över rädsla för det okända. Det är fantastiskt att kunna gå över till sin granne och fråga om de vill brygga ett öl på ett renat avloppsvatten och de tackar ja. Det ska vi alla värna om, säger Staffan.

Hur har gensvaret varit efter lanseringen?
– Det har varit väldigt positivt både här i Sverige och internationellt. Många världen över har förstått budskapet om vattens värde, vilket har varit vårt syfte, säger Staffan.

Vad händer nu, hur ser planen ut framåt?
– Detta projekt var bara ett av många vattenprojekt som vi på IVL driver tillsammans med många svenska och utländska olika samarbetspartners, säger Staffan. På IVL kommer vi fortsätta vårt viktiga arbete med att ta fram allt bättre lösningar för att skydda våra vatten.

Så hur fungerar egentligen vattenreningen?
– Det vi får fram är ett mycket rent vatten som återvunnits från avloppsvatten genom en reningsprocess i flera steg, säger Staffan.

  1. Det börjar med en vanlig reningsprocess som består av en massa snälla bakterier som bryter ned det mesta av föroreningarna.
  2. Efter det har vi ett tätt filter, ett så kallat ultrafilter, som inte släpper igenom bakterier och parasiter och som också avskiljer en stor del av de kvarvarande ämnena.
  3. Därefter har vi ett riktigt tätt membran som tar bort så gott som allt utom vattenmolekylerna.
  4. För säkerhets skull har vi även satt ett filter fyllt med aktivt kol som tar bort organiska ämnen om det mot förmodan skulle sluppit igenom något genom de bägge membranen.
  5. Som en allra sista säkerhetsspärr så har vi satt en lampa som utstrålar ultraviolett ljus som effektivt dödar bakterier.

Fem svar på frågan om varför vi återvinner vatten för ölbryggning?

  • Visa att ett återvunnet, rent vatten är toppen.
  • Lyfta värdet av rent vatten – alldeles för billigt idag.
  • Lyfta behovet av att arbeta globalt.
  • Visa på behovet av innovationer.
  • Visa på att innovationer inte räcker – vikten av att behålla ett öppet samhälle som stimulerar oss att tänka nytt och brett.

Om Hammarby Sjöstadsverk

På IVL:s testanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten. Målet är att få avloppsvatten att bli så rent att det går att återanvända.

Läs mer om Hammarby Sjöstadsverk här.


Återvinna avloppsvatten

Med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri. Det visar resultaten från ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och teknikföretaget Xylem genomfört.

Framtidens vattenrening

Hammarby Sjöstadsverk

Uppe på berget ovanför Henriksdals reningsverk och med utsikt över staden, ligger Hammarby Sjöstadsverk – en unik forskningsanläggning för vattenreningsteknik. Här jobbar forskare och experter sida vid sida med ett tjugotal svenska och utländska företag inom vattenrening.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.