IVL håller koll på Sveriges klimatutsläpp

IVL Svenska Miljöinstitutet har en viktig roll i det internationella klimatarbetet – genom att årligen ta fram uppgifter om Sveriges utsläpp av växthusgaser som rapporteras till FN:s klimatkonvention. Arbetet sker inom konsortiet Svenska miljöemissionsdata och är ett av de många uppdrag som IVL gör för myndigheter och näringsliv.

IVL var en av initiativtagarna till att bilda Svenska miljöemissionsdata, SMED, eftersom Naturvårdsverket behövde hjälp att förbättra sin datainsamling och internationella rapportering av utsläpp. Arbetet i SMED började 2001 och sker tillsammans med SMHI, Statistikmyndigheten SCB och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Syftet är att samla in och sammanställa Sveriges utsläppsstatistik, inom området klimat, men även för luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen.

IVL samordnar luft- och klimatarbetet
De fyra parterna i SMED har ansvar för olika sektorer inom klimatrapporteringen. IVL, som är koordinator för området luft och klimat, samlar in uppgifter om utsläpp till luft från industriella processer, produktanvändning och delar av avfallsområdet.

– Det här uppdraget är mycket stimulerande eftersom uppgifterna används vid klimatförhandlingar inom FN och EU och för nationell uppföljning, säger Tina Skårman som är IVL:s projektledare för klimatrapporteringen.

Kvaliteten säkras noga
IVL samlar in data från en rad olika källor, till exempel från myndigheter och branschorganisationer, samt från företagens miljörapporter. Uppgifterna sammanställs enligt internationella riktlinjer och granskas inom SMED, samt av Naturvårdsverket och experter i andra länder. Tomas Gustafsson och Karin Kindbom från IVL är experter och deltar i granskningar av andra länders rapportering.

– Alla länder ska ta fram uppgifterna på ett jämförbart sätt. Det är extremt viktigt för trovärdigheten att ha jämförbara data i det internationella klimatarbetet, säger Tina Skårman.

SMED rapporterar utsläppsdata till Naturvårdsverket, som i sin tur levererar uppgifterna till FN via miljödepartementet. Utöver detta bistår SMED med expertstöd, exempelvis vid klimatförhandlingar, och tar fram klimatscenarier som beskriver hur utsläppen kan förändras i framtiden.

Utsläppsdata sedan 1990
Tack vare SMED:s arbete finns detaljerade data för Sveriges årliga utsläpp sedan 1990. Totalt är ett fyrtiotal personer inom SMED involverade, varav ett tiotal är IVL:are.

– Det är otroligt givande att vara del av ett så stort team och att samarbeta med de andra organisationerna i SMED och med Naturvårdsverket, säger Tina Skårman.

Vill du veta mer om vårt arbete inom SMED, kontakta:
Tomas Gustafsson, tomas.gustafsson@ivl.se, 010-788 67 64

Svenska Miljöemissionsdata

2015 fick IVL fortsatt förtroende av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten att ingå i SMED-konsortiet tillsammans med SLU, SMHI och SCB. Det nya ramavtalet inkluderar även buller och åtgärder och gäller fram till 2022.

Sveriges officiella utsläppsstatistik finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Besök www.smed.se för att ta del av konsortiets rapporter.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.