Science Based Targets

IVL hjälper företag med Science Based Targets.

Science Based Targets för företag

IVL hjälper ditt företag med att ta fram klimatmål enligt Science Based Target-metodiken. Vi hjälper er med att förstå de underliggande strukturerna och beräkna utsläpp i hela värdekedjan.