Bättre luft i Chile med internet of things

Internet of things-projektet LoV-IoT har gått på export. I samarbete med chilenska forskare, lokala offentliga aktörer och näringslivsparter ska de uppkopplade sensorerna mäta luft- och vattenföroreningar i huvudstaden Santiago de Chile.

– Vi samarbetar om globala frågor, vi bygger kunskap och vi bygger plattformar tillsammans. Det vi fokuserar på mest just nu är luftföroreningar, både från industrin och från trafiken, säger IVL:s Fredrik Hallgren, koordinatorstöd i LoV-IoT.

Tidigare i oktober reste han tillsammans med en delegation från projektet till Chile för att etablera ett starkare forskningssamarbete och underteckna en avsiktsförklaring mellan svenska och chilenska företag och kommuner för fortsatt teknikutveckling och kunskapsutbyte.

De uppkopplade LoV-IoT-sensorerna installeras nu på ett antal platser i huvudstaden Santiago de Chile för att mäta luft- och vattenföroreningar. LoV-IoT-sensorer är sedan ett par månader installerade också i Göteborg med samma plattformslösningar.

– Poängen med att mäta föroreningar i luft och vatten med enkla men uppkopplade sensorer är att de ger oss stora mängder realtidsdata. Om vi tar vara på dessa datamängder och visualiserar dem på ett bra sätt kan vi i framtiden ge ett bättre beslutsstöd till politiker och också bidra med viktig miljöinformation till allmänheten, säger Fredrik Hallgren.

Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och leds av Göteborgs stad. Deltar gör också RISE, IMCG, Talkpool, Uppsala kommun, Rent Dagvatten, Universeum, Vinnter, Insplorion, Centro Mario Molina, Ericsson, Swedish Hydro Solutions och Hagström Consultning.

– Jag hoppas att vi om fyra, fem år har utvecklat smarta iot-lösningar tillsammans och att forskarna i Chile själva har tagit fram nya vatten- och luftinnovationer som vi kan testa här i Sverige. Jag hoppas också att vi har gjort skillnad, att luften och vattnet både i Santiago och i Göteborg har blivit renare tack vare LoV-IoT, säger Fredrik Hallgren.

Läs mer http://www.loviot.se/

För mer information:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel: 010-788 67 83
Ågot Kirsten Watne, agot.watne@miljo.goteborg.se, tel: 031-368 39 86

"Cooperation on global issues"

IVL:s Fredrik Hallgren om målet med det chilenska samarbetet.

"Vi hoppas kunna bredda mätnätverket"

Jenny Lindén, forskare på IVL, om vad som skiljer tekniken i Lov-IoT från andra mätmetoder.

"It's the next large revolution that humans are seeing"

Mario Molina, nobelpristagare i kemi 1995, följer projektet med stort intresse.