Gao Si, chef för IVL:s kontor i Beijing, Kina.

Nya krafter växer fram i Kina

Över hundra städer i Kina rankas som svårt drabbade av luftföroreningar. När det är som värst lägger sig en brungrå dimma som ett lock över städerna och skymmer solen. Men nu ökar ansträngningarna för att vända trenden. Inte minst den ökande miljömedvetenheten blåser ny kraft i Kina.

– För några år sedan visste ingen vad den här dimman var för något. Nu är den dåliga luften och halten av partiklar det dagliga samtalsämnet bland folk på gatorna. Många är oroliga för hälsan, de vet inte hur de ska kunna skydda sig och sina familjer från luftföroreningarna, säger Gao Si som är platschef på IVL:s kontor i Beijing.

IVL har haft verksamhet i Kina sedan 1986 och arbetat med en mängd olika projekt – allt från att restaurera förorenade sjöar till att introducera avancerad vattenreningsteknik, kartlägga koldioxid-utsläpp och luftföroreningar. Den ökade miljömedvetenheten som nu växer fram i Kina har också lett till en ny typ av projekt. Ett exempel 
finns i den kinesiska provinsen Guizhou där IVL arbetar med att förbättra människors miljörättigheter.

Miljörättigheter och miljörådgivning

Projektet är en del av EU-China Environmental Governance Programme och finansieras av Europe Aid. En viktig del handlar om att öka medvetenheten om miljölagstiftningen och vilka rättigheter folk har när miljöskador uppstår. I projektet har man bland annat tagit fram en informationsfilm som sprids till allmänheten och statliga företrädare för det juridiska systemet. IVL har också tagit fram en praktisk handbok med juridisk miljörådgivning och deltagit i kunskapsuppbyggnaden hos ett miljöskadecenter som har etablerats i Guizhou.

– Ett projekt som handlar om att förbättra folks miljörättigheter är i sig en stor framgång i Kina. Det är väldigt viktigt att höja medvetenheten och kunskapsnivån kring miljörättsliga frågor i Kina, både hos allmänheten och hos lokala myndigheter, jurister och ideella organisationer – kanske viktigare än något annat. Jag har hört flera kunniga forskare som säger att det är först när vi har nått en viss grad av medvetenhet som vi kan göra verklig skillnad, säger Gao Si.

Bristande tillsyn och efterlevnad

IVL:s vice vd Östen Ekengren har arbetat i Kina i snart 30 år. Den snabba tillväxten har lett till bättre levnadsstandard för många kineser. Samtidigt är miljöförstöringen enorm med stora hälsoproblem som följd.

– Det har gjorts miljöförbättringar i Kina men eftersom tillväxten samtidigt varit så snabb märker man inte av dem. När vi började jobba i Kina i mitten på 80-talet var det väldigt undermåliga förhållanden, fabriker med jordstampat golv och föroreningar som släpptes rakt ut. Sen gick det väldigt snabbt, på bara tio år hände väldigt mycket. Fortfarande kan man se gamla risiga fabriker, men idag blandas de med toppmoderna anläggningar, säger Östen Ekengren.

Problemet är inte att det saknas lagar på miljöområdet i Kina. Reglerna är tuffa på många områden. Istället är det tillsynen och efterlevnaden som brister och många gånger saknas helt, säger Östen Ekengren.

– Den kinesiska regeringen har ställt upp ambitiösa miljömål och Kinas politiker vet idag att de måste göra något åt luften, annars blir de inte kvar vid makten. Men det är svårt. 75 procent av Kinas el kommer från kolkraft och så länge de behöver mer el och inte har förnybart kommer det att bli värre. Det är många delar som måste åtgärdas.

Vad kan vi då som svenskt miljöforskningsföretag bidra med i detta stora land med dess gigantiska miljöproblem?

– Framförallt handlar det om att få dem att ta fram helhetslösningar, inte jobba stuprörsmässigt och titta på ett miljöproblem åt gången, utan se bredare när de försöker hitta en lösning, säger Östen Ekengren.

Löser flera problem samtidigt

Ett exempel han nämner är från mångmiljonstaden Tianjin. Med 14 miljoner invånare har Tianjin precis som Peking ökänt dålig luftkvalitet. Ett annat stort miljöhot är avfallshanteringen i staden. Det mesta av avloppsslammet från reningsverken läggs i dagsläget på deponi, vilket innebär stora risker för föroreningar i vatten och mark. Ett svenskt konsortium bestående av IVL, Scania, Xylem och miljöteknikföretaget Malmberg har tagit fram ett förslag på hur Tianjin kan omvandla slam och organiskt avfall till biogas. Biogasen som produceras kan sedan användas till att driva stadsbussar – en lösning som kan bidra till en bättre luftmiljö, införandet av förnyelsebart bränsle samtidigt som avfallet tas om hand. Den lösningen för att förbättra stadsluften intresserar Tianjin och ett demonstrationsprojekt för 50 bussar som ska drivas av lokalt producerad biogas har nu fått stöd av stadens ledning.

– Projektet i Tianjin är ett bra exempel på hur vi kan knyta ihop olika delar och lösa flera problem samtidigt. Med rätt teknik kan reningsanläggningar, förutom återanvändningsbart vatten, även generera ett överskott av energi, biogas och näringsämnen. Vi hoppas att konceptet växer och sprids till fler städer – då har vi sått ett frö och är på så sätt med och bidrar till en bättre miljö i Kina.

Den snabba tillväxten har lett till högre levnadsstandard för många kineser, samtidigt är miljöförstöringen enorm med stora hälsoproblem som följd.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.