Klimatanpassning minskar sårbarheten

FN:s klimatpanel har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatet. Hur stora effekterna blir beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar.
I det arbetet spelar Sveriges kommuner en viktig roll. Årets kommunundersökning visar att Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, följt av Lomma och Stockholm på delad andraplats.

"Nästan alla kommuner tror att de kommer påverkas av klimatförändringar eller
extrema väderhändelser"

De klimatrelaterade skadorna, till exempel vid översvämningar, ökar redan nu. Det finns således goda skäl att klimatanpassa Sverige. Det är bland annat nödvändigt för att försäkringsbolag ska kunna erbjuda ett gott försäkringsskydd för naturskador.

Under våren 2017 har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring för tredje året i rad genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Resultaten från undersökningen har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt anpassningsarbete, tydliggöra vilka behov och utmaningar kommunerna står inför och att uppmärksamma goda exempel.

Syftet är även att följa upp undersökningarna som genomfördes år 2016 och 2015 och undersöka om, och i så fall på vilket sätt, som klimatanpassningsarbete har förändrats. Slutligen så vill vi även lyfta fram klimatanpassningsverktyget, the Adaptation Support Tool, vilket kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta mer systematiskt med klimatanpassning.

Etablering och identifiering

Resultaten från enkätundersökningen visar att nästan alla kommuner (201 av 202) tror att de kommer påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser. Framförallt tror kommunerna att de kommer att påverkas av ökad nederbörd, förändrade flöden i sjöar och vattendrag samt ökad temperatur. De flesta kommunerna (9 av 10) uppger att de arbetar med klimatanpassning. Ungefär hälften av kommunerna uppger att det har fattats ett politiskt beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. Drygt hälften av kommunerna (6 av 10) svarar att någon eller några är huvudansvariga för kommunens klimatanpassningsarbete.

Endast fyra av tio kommuner har kartlagt olika möjliga klimatanpassningsåtgärder och drygt hälften (6 av 10) har genomfört klimatanpassningsåtgärder. Kommunerna har överlag kommit längst vad gäller att etablera klimat-anpassningsarbetet och att identifiera olika möjliga klimatanpassningsåtgärder, medan de generellt inte har kommit lika långt vad gäller att utvärdera och prioritera olika anpassningsåtgärder och följa upp och utvärdera anpassningsarbetet. De stora kommunerna har kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete än de medelstora och små kommunerna. Detta är inte särskilt överraskande med tanke på att stora kommuner generellt har mer kapacitet och resurser att driva denna typ av frågor. Kustkommuner har generellt kommit längre i sitt arbete än inlandskommuner.

DE ÄR BÄST I SVERIGE
PÅ KLIMATANPASSNING 2017

1.  Uppsala - 33 poäng

2.  Lomma - 32,5 poäng

2. Stockholm - 32,5 poäng

4.  Vänersborg - 32 poäng

5.  Växjö -  31 poäng

6.  Botkyrka -  30,5 poäng

6.  Danderyd -  30,5 poäng

6.  Eksjö -  30,5 poäng

6.  Sundsvall -  30,5 poäng

6. Västerås - 30,5 poäng

11. Göteborg - 30 poäng

11. Lund - 30 poäng

13. Västervik - 29,5 poäng

13. Ystad - 29,5 poäng

15. Jönköping - 29 poäng

16. Ludvika - 28 poäng

17. Norrköping - 27,5 poäng

18. Gävle - 27 poäng

18. Karlstad - 27 poäng

18. Olofström - 27 poäng

18. Sölvesborg - 27 poäng

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.