Pressmeddelande 2014-11-05

Samhällsplanering och effektivare transportsystem

Trafikutskottet, Filippa K, Preem, Stockholms stad, Vasakronan och Bil Sweden – olika perspektiv möts på IVL:s årliga konferens Hållbara transporter den 13 november. Kom med på en dag med praktiska exempel, aktuella debatter och trendspaningar.

I årets program tar vi upp mobilitet – från parkeringslösningar, resmönster och bostadsbyggande till bilpooler, lånecykelsystem och självkörande bilar. Det blir också debatt om arbetet med framtidens fossilfria fordonsflotta och politisk utfrågning med trafikutskottets nya ordförande.

Ur programmet:

Utredningen om fossilfri fordonsflotta. Vad vill den nya regeringen och vad gör de olika aktörerna?

Ny regering, ny transportpolitik? Utfrågning med trafikutskottets nya ordförande Karin Svensson Smith (MP) som nu ska revidera hela alliansregeringens infrastrukturplan.

Mobility management. Är styrande parkeringsåtgärder nyckeln till framtidens mobilitet?

Gröna transportplaner som nytt planeringsverktyg. Göteborgs stad tar krafttag för att främja hållbara resor i planeringen av nya stora byggprojekt i staden.

Effektivare transporter. Stockholms stad testar varuleveranser på natten med elhybridfordon.

Framtidsspaning. Nya mobilitetslösningar med bilpool, lånecykelsystem och självkörande bilar.

Peak transport. Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen. Enligt allt fler röster måste godstransporterna minska. Behöver vi förbereda oss för Peak transport?

För mer information kontakta:
Lidia Partheni, programansvarig, lidia.partheni@ivl.se
Sara Malmheden, pressansvarig,  sara.malmheden@ivl.se