Pressmeddelande 2014-05-26

Lena Ek och Åsa Romson i debatt om miljöpolitiken

Lena Ek (C) och Åsa Romson (MP) möts i en miljöpolitisk debatt på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Tillståndet i miljön den 27 maj. Vilka skillnader och likheter finns i deras syn på miljön i Sverige, EU och världen 2014 och hur ser de på framtiden?

För tionde året i rad anordnas Tillståndet i miljön – konferensen där IVL Svenska Miljöinstitutet samlar ledande aktörer och beslutsfattare för att diskutera viktiga miljöfrågor. I år fokuserar vi på globala utmaningar, tar upp praktikfall från textil- och livsmedelsindustrin samt diskuterar hur CSR kan bli hållbart och lönsamt.

Det blir också en debatt om hur naturens värden kan integreras i ekonomin. Sveriges regering vill synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering och näringslivsutveckling senast år 2018. Vad krävs för att ekosystemtjänster ska få praktisk nytta och hur påverkar de investeringar, affärer och framtida sysselsättning?

Medverkar gör bland andra: Peter Odemark, Nordenchef och vd för Danone, Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande på finansdepartementet, Klas Eklund, seniorekonom på SEB, Johan L. Kuylenstierna, vd för SEI, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Louise Hård af Segerstad, verksamhetsansvarig på Albaeco, Anders Wijkman, politiker och samhällsdebattör.

Välkommen till en dag fylld av intressanta föreläsningar, praktikfall och debatter.