Bilder från vår verksamhet

Här hittar du ett urval av bilder från vår verksamhet. Bilderna är fria att använda för medier i samband med artiklar om IVL Svenska Miljöinstitutet, ej i annat syfte.
Ange foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Provtagning i Gårdsjön (stående)

Provtagning i Gårdsjön, (liggande)

Krondroppsnätet, Gunilla Pihl Karlsson. (stående)

Provtagning i Gårdsjön (stående)

IVL:s labb, Marta Segura Roux (liggande)

IVL:s kontor Göteborg (liggande)

IVL:s labb i Göteborg (liggande)

IVL:s labb i Göteborg (liggande)

IVL på Gotland, Staffan Filipsson (liggande)

Hammarby Sjöstadsverk, Christian Baresel (liggande)

Hammarby Sjöstadsverk, Klara Westling (stående)

Avgasmätningar (liggande)

Avgasmätningar (liggande)

Luftövervakning, Fredrik Hallgren, Karin Söderlund (stående)

IVL i Fiskebäckskil (liggande)

IVL i Fiskebäckskil, Kerstin Magnusson (liggande)

IVL i Fiskebäckskil (liggande)

Stillahavsostron  (liggande)

IVL i Fiskebäckskil, (liggande)

Passivprovtagare (liggande)