Bilder på ledningen

Här finns bilder på IVL:s ledning. Bilderna är fria att använda för medier i samband med artiklar om IVL Svenska Miljöinstitutet, ej i annat syfte.
Ange foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.
Kontakta Sara Malmheden eller Helena Larsson om du inte hittar den du söker.

Marie Fossum Strannegård
Vd

Anna Jarnehammar
vice vd, enhetschef Forskning, affärs-
utveckling och internationellt

Patrik Isaksson
Enhetschef Hållbart samhälle

Karin Sjöberg
Enhetschef Miljötillstånd
och åtgärdsstrategier

Mona Olsson Öberg
Enhetschef Hållbar verksamhet
och konsumtion

Anna Amgren
HR-chef

John Munthe
Forskningschef

Louise Gauffin
Kommunikationschef

Elin Eriksson
Chef Key Accounts & Assignments