Experter

Nedan finns ett urval av våra experter (i alfabetisk ordning). Bilderna är fria att använda för medier i samband med artiklar om IVL Svenska Miljöinstitutet, ej i annat syfte.
Ange foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.
Kontakta Sara Malmheden eller Helena Larsson om du inte hittar den du söker.

Anders Roth
Expert hållbar mobilitet

Anna Fråne
Avfallsexpert, plastavfall

Carina Loh Lindholm
Projektledare hållbart byggande

Cecilia Hult
Projektledare hållbar mobilitet

Erika Mata
Forskare, projektledare, hållbart byggande/IPCC

Ewa Lind

Projektledare vattenförsörjning

Fredrik Hallgren
Projektledare digitaliserad
miljöövervakning

Johan Strandberg
Projektledare miljöskador

Jenny Lindén
Forskare, projektledare luft och stadsmiljö

Karin Sanne
Gruppchef, projekledare livscykelanalys

Kerstin Magnusson
Forskare, projektledare marin ekotoxikologi

Kristina Lygnerud
Forskare, projektledare, energisystem

Lars Zetterberg
Forskare och klimatpolitisk expert

Linda Styhre
Forskare, projektledare hållbar sjöfart

Lisbeth Dahllöf
Projektledare, batterier och elektrifiering

Liv Fjellander

Expert hållbar konsumtion

Magnus Hennlock
Forskare, projektledare styrmedel

Magnus Karlsson
Forskare akvatisk miljö

Martin Erlandsson
Expert miljöanpassat byggande

Mats-Ola Larsson
Expert hållbar mobilitet

Mikael Malmaeus
Mljöforskare och nationalekonom

Mikael Olshammar
Expert vattenförvaltning

Robin Vestergren

Forskare miljökemi och expert PFAS

Rupali Deshmuk
Projektledare vattenförsörjning

Sara Andersson
Gruppchef, projektledare miljöteknik

Staffan Filipsson

Projektledare miljöteknik

Sven-Olof Ryding
Projektledare cirkulär ekonomi

Åke Sjödin
Utsläppsexpert vägtrafik

Åsa Romson
Forskare, projektledare hållbara städer

Åsa Strand
Forskare, projektledare vattenbruk