Experter

Nedan finns ett urval av våra experter (i alfabetisk ordning). Bilderna är fria att använda för medier i samband med artiklar om IVL Svenska Miljöinstitutet, ej i annat syfte.
Ange foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.
Kontakta Sara Malmheden eller Helena Larsson om du inte hittar den du söker.

Anders Roth
Expert hållbar mobilitet

Anna Fråne
Avfallsexpert, fokus plastavfall

Ann-Beth Antonsson
Arbetsmiljöforskare

Carina Loh Lindholm
Expert hållbart byggande

Christian Baresel
Ansvarig Hammarby Sjöstadsverk

Fredrik Hallgren
Projektledare digitaliserad
miljöövervakning

Gunilla Pihl-Karlsson
Projektledare Krondroppsnätet

Johan Strandberg
Projektledare miljöskador

Jonatan Wranne
Expert livscykelanalys, Klimatkontot

Karin Söderlund
Projekledare luftföroreningar

Kerstin Magnusson
Ekotoxikolog

Kristina Lygnerud
Projektledare, energisystem

Lars Zetterberg
Klimatpolitisk expert

Liv Fjellander

Expert hållbar konsumtion

Magnus Karlsson
Forskare akvatisk miljö

Maria Elander
Expert textilavfall

Martin Erlandsson
Expert miljöanpassat byggande

Mats-Ola Larsson
Expert hållbar mobilitet

Mikael Malmaeus
Mljöforskare och nationalekonom

Mikael Olshammar
Expert vattenförvaltning

Per Erik Karlsson
Forskare luftföroreningar, skog

Robin Vestergren

Forskare miljökemi och expert PFAS

Staffan Filipsson

Projektledare miljöteknik

Tomas Rydberg

Expert livscykelanalys

Åke Sjödin
Utsläppsexpert vägtrafik

Åsa Nyblom
Etnolog och miljösociolog

Åsa Romson
Expert miljörätt och hållbara städer

Åsa Stenmarck
Avfallsexpert

Åsa Strand
Projektledare vattenbruk