Pressbilder

Här hittar du pressbilder på IVL:s medarbetare.
Alla bilder i pressrummet är fria att använda, men vid användning av bilderna ska du ange källan IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ledningen

Tord Svedberg
Vd

Östen Ekengren
Vice vd

John Munthe
Forskningschef

Anna Jarnehammar
Enhetschef Affärs-
utveckling och marknad

Åsa Stenmarck
tf Enhetschef Klimat & hållbara
samhällssystem, avfallsexpert

Elin Eriksson
Enhetschef Organisationer
produkter och processer

Karin Sjöberg
Enhetschef Luftföroreningar
och åtgärdsstrategier

Mona Olsson Öberg
Enhetschef Naturresurser
och miljöeeffekter

Louise Gauffin
Kommunikationschef

Anna Westberg
HR-chef

Några av våra experter (alfabetisk ordning)

Anders Roth
Expert hållbar mobilitet

Anna Fråne
Expert plastavfall

Ann-Beth Antonsson
Chef Hållbart arbetsliv

Christian Baresel
Ansvarig Hammarby Sjöstadsverk

Fredrik Hallgren
Projektledare digitaliserad
miljöövervakning

Kerstin Magnusson
Ekotoxikolog

Lars Zetterberg
Klimatpolitisk expert

Maria Elander
Expert textilavfall

Martin Erlandsson
Expert miljöanpassat byggande

Mikael Ekhagen
Chef LCA och miljö-
management

Mikael Malmaeus
Miljöforskare och nationalekonom

Staffan Filipsson
Projektledare vattenrening

Åke Sjödin
Utsläppsexpert vägtrafik

Åsa Romson
Expert hållbar stadsutveckling