Lisbeth Dahllöf från IVL inledde seminariet.

Lisbeth Dahllöf från IVL inledde seminariet.

Nyhet 2019-01-22

Var är alla litiumjonbatterier?

Alla 50 platserna var fyllda när IVL bjöd in till frukostseminarium i Göteborg om återvinning av batterier. På agendan stod bland annat den globala marknaden för uttjänta batterier, revisionen av EU:s batteridirektiv samt hur bilföretag kan mildra miljöpåverkan av elbilsbatterier.

- På kort sikt finns risk för brist på bland annat kobolt. Kostnaderna för de långsiktiga miljöskadorna från kobolt, nickel och koppar överstiger mycket kraftigt priset på metallerna räknat enligt en metod som kallas EPS. EU vill att metallerna i batterierna återvinns rätt. Det är bakgrunden till att batteridirektivet nu ses över, sade Lisbeth Dahllöf, IVL-specialist inom livscykelanalys som 2017 skrev en uppmärksammad rapport om elbilsbatteriers miljöpåverkan tillsammans med kollegan Mia Romare.

Hans Eric Melin, Circular Economy Storage.

Hans Eric Melin, Circular Economy Storage.

Stor efterfrågan på återvunna batterier

Sedan 2000 har användningen av litiumjonbatterier ökat nästan tjugo gånger. Hans Eric Melin från forskningsföretaget Circular Economy Storage berättade om den globala marknaden för uttjänta batterier.

- Vi säger ”end of life”, men ”end of like” är ett bättre uttryck, eftersom det finns kapacitet kvar i dem. Många företag designar nu batterier för återanvändning. Efterfrågan på återvunna batterier är större än tillgången, inte minst i Kina som har en mycket stor marknad när det gäller återanvändning och återvinning.

 

Gunnar Magnusson, Volvo, och moderatorn Mats-Ola Larsson, IVL.

Gunnar Magnusson, Volvo, och moderatorn Mats-Ola Larsson, IVL.

Gunnar Magnusson, Volvo Personvagnar, berättade om företagets strategi för att hantera begagnade elbilsbatterier:

- Syftet är att maximera batteriutnyttjandet, minimera miljöpåverkan och minska de totala kostnaderna. Varje batteri diagnostiseras individuellt för att vi ska hitta den optimala användningen i nästa steg. Det kan först användas i en annan bil, i nästa steg i en laddstation innan det till slut måste gå till materialåtervinning.

Jan Tytgat, Umicom.

Jan Tytgat, Umicom.

Mål behövs för värdefulla material

Jan Tytgat, ansvarig för myndighetskontakter hos återvinningskoncernen Umicore, talade om det nya batteridirektivet inom EU som förmodligen kommer efter 2021. Han ställde dagens fråga:

- Var är alla litiumjonbatterier? Det är svårt att få tag på batterier för återvinning, det är bara runt 10 procent som tas om hand.

Enligt Jan Tytgat behövs specifika återvinningsmål för de värdefulla materialen i batterierna, vilket saknas i dagens direktiv.

Seminariet avslutades med diskussion kring behovet av att resurserna stannar i EU och vad som krävs i forskningsväg för att det ska kunna bli verklighet. Bland annat konstaterades att det finns stora behov inom automatisering och logistik.

Seminariet anordnades i samarbete med Cerise, Centrum för Resurseffektivitet Sverige.

Vill ni ta del av presentationerna från frukostseminariet?
Kontakta Lisbeth Dahllöf, lisbeth.dahllof@ivl.se, tel. 010-788 68 53

Nyheter