Nyhet 2016-04-26

Nya medarbetare på IVL

IVL fortsätter att växa och förstärker inom flera områden. Möt några av våra nya medarbetare här.

I fokus

Maria Ahlm

Maria Ahlm är anställd vid vårt Göteborgskontor och ska arbeta inom området hållbart byggande med kopplingar mot avfallsfrågor och processoptimering. Maria har en bred bakgrund inom bygg- och byggmaterialbranschen och kommer närmast från Saint-Gobain Isover där hon arbetade som produktutvecklingschef. Dessförinnan har hon bland annat arbetat med industriellt byggande och avfallsfrågor hos Peab.


I fokus

Jenny Lindén

Även Jenny sitter på vårt Göteborgskontor där hon ska arbeta med luftkvalitetsfrågor med fokus på urban miljö i spridningsmodelleringsgruppen. Jenny har den senaste tiden haft en forskningstjänst vid Johannes-Gutenberg universitetet i Tyskland, där hon tittade på hur transpiration från stadsträd påverkar lokal- och mikroklimatet, och hur detta varierar med väderförhållanden och vattentillgång.


I fokus

Elin Lundström Belleza

Elin kommer närmast från Tekniska Verken i Kiruna, där hon arbetat som miljöingenjör. Mest fokuserade hon på avfalls- och renhållningsfrågor, men även på olika miljöfrågor kring flytten av staden. Elin är anställd vid vårt Stockholmskontor där hon bland annat ska arbeta med farliga ämnen i avfall och andra avfallsprojekt.


I fokus

Rasmus Andersson

Rasmus är anställd vid vårt Malmökontor, som öppnade hösten 2014. Rasmus har varit på IVL som visstidsanställd i ett drygt år, men är nu tillsvidareanställd. Rasmus arbetar med energieffektivt byggande och energirenovering med inriktning på bland annat mätdatauppföljning och miljösystemberäkningar i projekten Zenn, Buildsmart och Cityfied.


I fokus

Tobias Helbig

Tobias kommer närmast från en tjänst som projektledare på stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, där han var projektledare i ett projekt för att skapa möjligheter att integrera ekosystemtjänster i planprocessen och genom detta bidra till Malmös hållbara stadsutveckling. På IVL ska han arbeta vid Göteborgskontoret med inventering och rapportering inom SMED Luft.


Nyheter

Faktarubrik

Text