Nyhet 2014-05-13

Återvinningsindustrierna uppmärksammar rapport om begagnathandelns klimatnytta

Blocket fick igår Återvinningsindustriernas inspirationspris för sin marknadsplats som stimulerar återanvändning av produkter. Återvinningsindustrierna uppmärksammade även Blockets Klimatrapport där man i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet räknar på klimatnyttan av begagnathandeln i Sverige. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen den 12 maj.

Blocket i stället för att köpa nytt kan 1,6 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in.

Återvinningsindustrierna skriver i sin motivering att ”Det är första gången klimatnyttan av återanvändning verifieras. Detta är särskilt intressant eftersom återanvändning är en av de viktigaste åtgärderna för att reducera klimatutsläppen, men inte syns i den nationella statistiken”.

Läs Blockets pressmeddelande om Återvinningsindustriernas pris här.

Läs rapporten "Begagnathandels klimatnytta".

För mer information om rapporten, kontakta:
Tomas Rydberg, tomas.rydberg@ivl.se,
Sara Alongi Skenhall, sara.alongiskenhall@ivl.se