Nyhet 2012-05-25

Avfallsförebyggande i praktiken — en handbok
för kommuner

För de kommuner som önskar bli bättre på att arbeta med återbruk finns nu den nya handboken Avfallsförebyggande i praktiken tillgänglig från IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige.

Handboken är en produkt av IVL-projektet Avfallsförebyggande i praktiken och ger tydliga exempel på kommunala avfallshanteringar som fungerar i praktiken. Handfasta tips och beskrivande exempel ges på fungerande återbruksverksamheter som inte bara minskat sitt kommunala avfallet utan även bidragit till både jobbtillfällen och ekonomisk vinning.

Handboken finns att ladda ner här.

För ytterligare frågor kontakta Anna Fråne.