Nyhet 2011-03-11

Ett av Miljösveriges mest intressanta jobb är ledigt

I samarbete med Peopletransition söker IVL Svenska Miljöinstitutet en Enhetschef inom enheten Naturresurser & miljöeffekter.

Inom enheten Naturresurser & miljöeffekter finns cirka 40 personer fördelade på tre grupper: Riskanalyser, Förnybara naturresurser och Metodutvecklingslaboratorium.

Som enhetschef ingår du i företagets ledningsgrupp och du kommer bland annat att ansvara för:

  • Enhetens ekonomiska resultat inkluderande marknadsföring och försäljning
  • Verksamhetsutveckling och kvalitetsansvar
  • Personalansvar inkluderande kompetensutveckling
  • Samverkansansvar inkluderande kommunikations- och informationsansvar i ledningsgruppen.
  • Ansökningar för större forskningsprojekt, bland annat EU-finansierade forskningsprojekt
  • Arbetsmiljöansvar