Nyhet 2009-09-07

IVL söker partners till innovationsprojekt i Östersjöregionen

IVL Svenska Miljöinstitutet söker företag och institutioner som vill vara med i det nyligen startade Interreg-projektet SPIN. Projektet har som syfte att bidra till fler innovationer hos små och medelstora företag (SME) runt Östersjön.

IVL är svensk kontaktpunkt i Interreg-projektet SPIN (Sustainable Production through Innovation in Small and Medium sized Enterprises) och kommer att vara med i uppbyggnaden av nätverket. Vi önskar därför komma i kontakt med andra företag och institutioner som vill vara med i projektet.

Syftet med SPIN är att:

  • Identifiera lyckade innovationer och sprida sådana innovationer samt kunskap om dessa
  • Matcha utbud och efterfrågan av nya tekniska och organisatoriska lösningar
  • Utveckla och testa verktyg och metoder som underlättar användandet av innovationer inom små och medelstora företag
  • Identifiera och testa styrmedel för att små och medelstora företag ska ta till sig innovationer
  • Skapa ett hållbart nationellt och internationellt nätverk


SPIN ska nå mer än 2 500 små och medelstora företag i Östersjöregionen och därigenom medföra investeringar i nya ekologiska lösningar och öka företagens konkurrenskraft. Projektet kommer att sammankoppla 200 ledande institut som är verksamma inom ekologiskt hållbar produktion i Östersjöregionen och en databas med goda innovationsexempel kommer att skapas.

Sju länder runt Östersjön deltar i projektet som leds av Tysklands miljöministerium. I Sverige är Tillväxtverket och Arbetsmiljöforum partners i projektet.

Kontakta gärna Uwe Fortkamp för mer information.