Nyhet 2008-01-22

Kolla utsläppen med IVL:s klimatkalkylator

IVL utvecklar klimatkalkylatorer som hjälper såväl enskilda personer som företag och organisationer att beräkna sina utsläpp av växthusgaser. Vi utvecklar liknande kalkylatorer för produkternas klimatpåverkan eller "carbon footprint".