Filmer

Här hittar du flera av våra filmer, där vi berättar om hur vi arbetar med att göra forskning till verklighet.
Du kan även besöka vår Youtube-kanal direkt.

 

Ekosystemtjänster som en naturlig
del av samhällsplaneringen
Mikael Malmaeus om fördelarna med att
integrera ekosystemtjänster i samhällsplanering.

PFAS - en av vår tids stora miljöutmaningar
Robin Vestergren berättar om hur vi kan arbeta
för att komma tillrätta med PFAS-problematiken.

God innemijö ger många vinster
Erica Bloom om vikten av att arbeta
förebyggande för en god innemiljö.

Åtta tips för en god innemiljö
Erica Bloom tipsar om hur du kan arbeta
förebyggande för en god innemijlö.

PFAS - ett globalt problem
När miljöfarliga PFAS-ämnen försvinner från
västerländska fabriker flyttar produktion till andra
delar av världen.  

Membranteknik för effektivare avloppsvattenrening
Om några år finns världens störsra avloppsrening med
membranteknik i Stockholm. Tekniken testas på IVL:s
forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.

 

Vad blir det för Miljöväder idag?
Fredrik Hallgren om hur vi mäter
luftföroreningar i realtid.

Vårt samhälle läcker plast
Anna Fråne om hur vi genom
att återvinna kan minska oljeanvändning
och behovet av avfallsbehandling. 

Odlade sjöpungar - många miljövinster
Anna-Sara och Fredrik förklarar nyttan
med med integrerad akvakultur.

Ökad textilåtervinning med automatisk sortering
Maria Elander om hur automatiserad textilsortering
gör det möjligt att hantera stora textilflöden .

Välkommen till Hammarby Sjöstadsverk
- forskning och utveckling för renare vatten
Christian Baresel på Hammarby Sjöstadsverk
teknikutveckling för att kunna återanvända
avloppsvatten.     

Hur bra är din kommun på klimatanpassning?
Philip Thörn om hur kommuner kan arbeta med
klimatanpassning.

IVL och Sveriges miljöhistoria - en resa från 1966
Tidigare miljöproblem har fått lösningar och
framtidens problem har vi redan börjat forska om.

Klimatanpassning hos Sveriges
kommuner 2017 - kommentar

Philip Thörn, IVL kommenterar årets undersökning.

Ett hållbart byggande kräver samverkan
Jeanette Green om hur vi når målet med
ett hållbart byggande.

Hållbar mobilitet - effektiva transportlösningar
och grönare stadsplanering
Cecila Hult och Anders Rooth om hur hållbar
mobilitet och stadsplanering går hand i hand.

Miljözon 3
Med de nya miljözonerna blir kravet
nollutsläpp. Hur ska det gå till?

God innemiljö ger många vinster
Erica Bloom om vikten av god innemiljö och hur man
kan arbeta förebyggande.

Klimatkontot
Vi släpper ut alldeles för mycket koldioxid i världen. Hur ser din klimatpåverkan ut? Testa dig på Klimatkontot.se.


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.