Filmer

Här hittar du flera av våra filmer, där vi berättar om hur vi arbetar med att göra forskning till verklighet.
Du kan även besöka vår Youtube-kanal direkt.

 

Vad blir det för Miljöväder idag?
Fredrik Hallgren om hur vi mäter
luftföroreningar i realtid.

Vårt samhälle läcker plast
Anna Fråne om hur vi genom
att återvinna kan minska oljeanvändning
och behovet av avfallsbehandling. 

Odlade sjöpungar - många miljövinster
Anna-Sara och Fredrik förklarar nyttan
med med integrerad akvakultur.

Ökad textilåtervinning med automatisk sortering
Maria Elanderom hur automatiserad textilsortering
gör det möjligt att hantera stora textilflöden .

Forskning och utveckling för renare vatten
Christian Baresel på Hammarby Sjöstadsverk
teknikutveckling för att kunna återanvända
avloppsvatten.

Hur bra är din kommun på klimatanpassning?
Philip Thörn om hur kommuner kan arbeta med
klimatanpassning.

IVL och Sveriges miljöhistoria - en resa från 1966
Tidigare miljöproblem har fått lösningar och
framtidens problem har vi redan börjat forska om.

Klimatanpassning hos Sveriges
kommuner 2017 - kommentar

Philip Thörn, IVL kommenterar årets undersökning.

Ett hållbart byggande kräver samverkan
Jeanette Green om hur vi når målet med
ett hållbart byggande.

Hållbar mobilitet - effektiva transportlösningar
och grönare stadsplanering
Cecila Hult och Anders Rooth om hur hållbar
mobilitet och stadsplanering går hand i hand.

Miljözon 3
Med de nya miljözonerna blir kravet
nollutsläpp. Hur ska det gå till?