Frukostseminarium, återbruk i byggsektorn

IVL Svenska Miljöinstitutet med projektpartners lanserar nu plattformen Centrum för cirkulärt byggande. Visionen är att den ska bli ett nav för samverkan som stärker möjligheterna till mer återbruk inom byggsektorn. Fastighetsägare, arkitekter, materialleverantörer, återförsäljare, entreprenörer och andra intresserade är välkomna på frukostseminarium fredag 25 maj, där vi önskar få veta vilka behov och möjligheter ni ser för den fortsatta utvecklingen av plattformen. Den har skapats inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn –
återbruk i industriell skala, som har fokus på interiöra byggprodukter för kommersiella lokaler. Men vi vill gärna sprida arbetssättet till fler verksamhetsområden – det är därför vi vill träffa er.