Tillståndet i miljön 2018 – årets miljökonferens

Agenda2030, digitalisering, artificiell intelligens och omställningen till ett fossilfritt samhälle

Den 24 maj möts Sveriges hållbarhetsproffs från näringslivet, miljöexperter och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans diskutera nya lösningar på stora miljö- och samhällsutmaningar.

Med centrala aktörer på plats utlovar vi en spännande och lärorik dag, med sakkunniga presentationer och debatt mellan experterna.

Varmt välkommen!

Programöversikt

09:00 Utblick: Klimatförändringar och hållbara samhällen

 • Ett förändrat klimat - hur förstår vi en av vår tids stora utmaningar?
 • Genomförande av Agenda 2030 – vägar till hållbar utveckling
 • Vad behövs för att ställa om Sverige till ett koldioxidneutralt samhälle?
 • Samtal: Vart är vi på väg och vad innebär Parisöverenskommelsen och Agenda2030?

11:30 I fokus: Jakten på plasten

 • Plast som ett hållbart material – vägen framåt
 • Rätt plast på rätt plats – förändrat beteende och nya krav vid upphandling

13:00 I fokus: Hållbar konsumtion

 • Så ställer vi om till en cirkulär ekonomi
 • Konsumtion och dess klimatpåverkan – en nyckelfråga för klimatet

13:50 I fokus: Digitalisering, ny teknik och nya beteenden

 • Hur kan vi använda exponentiella teknologier för att nå Agenda 2030?
 • Digitalisering och artificiell intelligens som förutsättning för hållbara lösningar
 • Den digitala teknikens möjligheter för att nå Sveriges ambitiösa klimatmål

15:10 Valår 2018 - Het debatt om flyget - blir flygskatten kvar efter valet?

 • Debatt om regeringsalternativens argument för och emot flygskatt

15:40 Vägen framåt

 • Vilka lösningar krävs för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen?
 • Fossilfritt Sverige – en svensk affärsidé
 • Vägen framåt med miljö och hållbarhetsarbetet

Information

Plats: Vinterträdgården, Blasieholmen Stockholm
Datum: 24 maj, 2018
Tid: Kl. 09.00 – 17.30 inklusive mingel, registreringen öppnar kl. 08.15
Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet
Ordinarie pris: 3995 kronor exklusive moms

I konferensavgiften ingår konferensdeltagande, lunch, kaffe, mingel samt fullständig konferensdokumentation. Presentationerna görs digitalt tillgängliga som PDF och nedladdningsbara för registrerade deltagare efter konferensen där presentatören godkänt detta.

 

Boka din plats


Anmäl dig här

Program: Tillståndet i miljön 2018

09:00

Välkomna till 2018 års Tillståndet i miljön


Tord Svedberg
, vd, IVL Svenska Miljöinstitutet
Eva Krutmeijer, dagens moderator

Darja Isacsson
Darja Isacsson

Utblick: Klimatförändringar och hållbara samhällen

09:15

Ett förändrat klimat - hur förstår vi en av vår tids stora utmaningar?

Vi står inför en stor utmaning när det gäller klimatets förändring. Hur kan vi få människor att förstå det och agera? Är det möjligt att skapa en allmän diskussion baserat på fakta - inte på rädsla, enkla lösningar och beskyllningar?

Olof Granström, Gapminder

Darja Isacsson

09:35

Genomförande av Agenda 2030 – vägar till hållbar utveckling

För att säkerställa en hållbar utveckling i Sverige och globalt måste vi förändra hur våra samhällen organiseras, särskilt när det gäller att hantera klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. Eftersom detta är en så viktig fråga för vår framtid stöder många institutioner denna omvandling med omfattande finansiering.

Eeva Furman, professor och direktör, centrum för miljöpolitik vid Finlands miljöcentral (SYKE)

Darja Isacsson

09:55

Vad behövs för att ställa om Sverige till ett koldioxidneutralt samhälle?

Sverige ska vara ett hållbart koldioxidneutralt samhälle 2045. Att ställa om basindustrin till nära nollutsläpp ger liten prisökning på slutprodukterna. Därför behöver prissättningen av koldioxid kompletteras med andra styrmedel.

Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mistra Carbon Exits programledning

Filip Johnsson, Chalmers tekniska högskola, Mistra Carbon Exits programledning

Darja Isacsson
Darja Isacsson

10:30

Fikamingel

11:00

Samtal: Vart är vi på väg och vad innebär Parisöverenskommelsen och Agenda2030?

 

Ett samtal om ledarskap, partnerskap och samverkan i en ny tid.

Eeva Furman, Professor, Director, Environmental Policy Centre of the Finnish Environment Institute (SYKE)
Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mistra Carbon Exits programledning
Olof Granström, Gapminder
Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef, Sandvik
Katarina Kolar, hållbarhetchef, SCA
Carl Nyberg, försäljningsdirektör, Neste

Darja Isacsson
Darja Isacsson
Darja Isacsson
Darja Isacsson
Darja Isacsson
Darja Isacsson

I fokus: Jakten på plasten

11:30

Plast som ett hållbart material – vägen framåt

Plast finns överallt i samhället, men också allt mer i vår miljö. Åsa Stenmarck, som har regeringens uppdrag att föreslå hur plast kan bli ett hållbart, cirkulärt material, delar med sig av vad utredningen hittills har kommit fram till. Det handlar om tillverkning och användning av plast, konsekvenser vid avfallshantering och materialåtervinning, samt miljöproblem som orsakas av ökande mängder plast och mikroplast i hav och sjöar.

Åsa Stenmarck, avfallsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet, regeringens särskilda utredare

Åsa Stenmarck kommer att finnas tillgänglig för frågor och diskussion vid IVL:s utställning under dagens pauser.

 

Darja Isacsson

11:45

Rätt plast på rätt plats – Förändrat beteende och nya krav vid upphandling

För att Uppsala kommun ska kunna bli fossilfritt 2030 behöver andelen fossil plast i det brännbara avfallet bli mindre. Kommunen ska minska användningen av plast och dess klimatpåverkan med nya krav vid upphandling och förändrat beteende vid användningen. Nyckeln till framgång i jakten på plasten är samverkan. Genom att skapa förändrade verktyg i samarbete med involverade branscher kan vi effektivt styra mot rätt plast på rätt plats, säger Anna Hilding.

Anna Hilding, projektledare, Klimateffektiv plastupphandling i Uppsala kommun

Darja Isacsson

12:00

Lunchmingel

13:00

I fokus: Hållbar konsumtion

Så ställer vi om till en cirkulär ekonomi

Per Bolund, minister med stor portfölj, utsågs nyligen till Sveriges mäktigaste när det gäller hållbarhetsfrågor. Han har bland annat varit med och infört en strategi för hållbar konsumtion och ställt skärpta hållbarhetskrav på pensionsförvaltarna.Nu är siktet inställt på att skapa en grön finansmarknad och fortsätta arbetet med att göra det lätt att välja rätt för konsumenter.

Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och bitr.finansminister

13:15

Cirkulär ekonomi i fokus – en valfråga 2018?

Frågor och samtal med statsråd Per Bolund

Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och bitr.finansminister

Darja Isacsson

13:30

Konsumtion och dess klimatpåverkan – en nyckelfråga för klimatet

Det är nödvändigt att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion för att minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer drabbas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd.

Anders Wijkman, ordförande, programkommittén, Nationella forskningsprogrammet om klimat

Darja Isacsson

I fokus: Digitalisering, ny teknik och nya beteenden

13:50

Hur kan vi använda exponentiella teknologier för att nå Agenda 2030?

Rebecka Carlsson har nyligen kommit hem från tolv veckor vid Singularity University på NASA Ames Research Center i Kalifornien. Där har hon sett hur snabbväxande teknologier som AI (artificiell intelligens), VR (virtual reality), robotik och nanoteknik kan användas för att ta sig an vår tids globala utmaningar. Hon delar med sig av hur vi kan använda dessa teknologier, beteenden och rörelser när vi skapar lösningar för att uppnå Agenda 2030.

Rebecka Carlsson, klimatentreprenör, tidigare politiskt sakkunnig hos klimat- och miljöministern, språkrör för Grön Ungdom, svensk ungdomsrepresentant i FN:s kommission för hållbar utveckling

Darja Isacsson

14:10

Digitalisering och artificiell intelligens som förutsättning för hållbara lösningar  

Hur förbereder vi oss inför framtiden? Kan digitalisering och artificiell intelligens (AI) bidra till ett hållbart samhälle och vilken roll spelar de för miljön? Vilka är riskerna med delande ur ett miljöperspektiv och kan de undvikas? Vad behöver företagen tänka på och vilken roll spelar politiken?

Anne Håkansson, docent och AI-forskare, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Jonas Willaredt, miljö- och hållbarhetschef, Husqvarna
Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet
Magnus Lindwall, chef affärsutveckling och hållbarhet, Telia Company

Darja Isacsson
Darja Isacsson
Darja Isacsson
Darja Isacsson

14:40

Fikamingel

15:10

Valår 2018 - Het debatt om flyget - blir flygskatten kvar efter valet?

Debatt om regeringsalternativens argument för och emot flygskatt

 • Det pratas mycket om flyget, den nya flygskatten är en het valfråga – rivs den upp vid regeringsskifte?
 • Kan debatten om flygets klimatpåverkan bidra till attitydskifte och beteendeförändringar kring svenskarnas semesterresande och företagens affärsresor?
 • Vågar politikerna reglera flygets klimatpåverkan och undanta flyget från miljöskatter som varit självklart för andra transportslag?

Åsa Westlund (S), ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Maria Malmer Stenergard (M), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Debattledare: Åsa Romson, expert klimatjuridik, tidigare språkrör och klimatminister (MP), IVL Svenska Miljöinstitutet

Darja Isacsson

15:40

Vägen framåt

Vilka lösningar krävs för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen?
Fokus på vattenförsörjning i Sverige, Kalifornien och Kina

Klimatförändringarna medför att färskvattentillgången blir allt mer ojämnt fördelad runt jordklotet. Här diskuterar vi vilka utmaningar detta ställer på nytänkande med utgångspunkt från Sverige-Kalifornien och Kina.

Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet

Darja Isacsson

15:55

Fossilfritt Sverige – en svensk affärsidé

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är inte bara möjligt – det skapar även konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på den internationella marknaden.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Darja Isacsson

Summering och avslut

16:15

Vägen framåt med miljö och hållbarhetsarbetet - Summering och avslutande kommentar

Den sista programpunkten ägnas åt att blicka framåt, med utgångspunkt i dagens presentationer och diskussion. John Munthe sammanfattar och kommenterar årets konferens.

John Munthe, forskningschef, IVL Svenska Miljöinstitutet

Darja Isacsson

16:30

Moderatorn avslutar dagen

Eva Krutmeijer, dagens moderator

Darja Isacsson

16:35-17:30 Avslut och mingel

 

Välkommen att delta som utställare

Ta chansen att delta som utställare och få möjlighet att på olika sätt nå era specifika kundgrupper eller komma i kontakt med de rätta beslutsfattarna. För bokning och mer information kontakta Lidia.Partheni@ivl.se.

Utställare 2018

Klimatklivet

Kontaktperson
Lidia Partheni Tel. 010-788 66 74 E-post: lidia.partheni@ivl.se
Anders Wikman Tel. 010-788 66 71 E-post: anders.wikman@ivl.se