Evenemang 2018-04-18

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Utbildning Malmö.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Välkommen till utbildning i Malmö 18 april

Tillsammans med Fastighetsägarna Syd, Hållbart Byggande i Syd, Hållbar utveckling Skåne och Sustainable Business Hub håller IVL en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Verktyget har vuxit fram genom den förändrade kravbilden på enegi och miljöleding. Kravställning kring byggnaders energi och miljöprestanda har under en 10-årsperiod genomgått stora förändringar. Från att endast omfatta krav på köpt energi enligt BBR, via lokala initiativ såsom t.ex. Miljöbyggprogram SYD i Skåne till nationella och internationella klassningssystem som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Kraven har efterhand blivit hårdare och kommit att omfatta fler parametrar.

En tydlig och positiv trend är ökat fokus på miljöpåverkan från energi- och materialanvändning. Men vilka krav ställer detta på förändrade verktyg och arbetsmetoder? Hur hanteras t.ex. BBR 25:s nya energikrav och LCA-kravet i MB3.0 under projektering, uppförande och verifieringsfas för en byggnad? Vi gör nedslag i nuläget och spanar in i framtiden. Hur kommer t.ex. miljövärdering av energianvändning att kunna gå till och vilka andra krav kan tänkas dyka upp?

Talare på träffen i Malmö:
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Johan Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Praktisk info:
Frukost serveras från kl. 8.30. Ni bör ha BM installerat på era datorer, om ni inte har det hjälper vi er att installera kl. 8.30.Utbildningen startar kl. 9.15.

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Information och anmälan