Vägen till giftfritt byggande
Evenemang 2018-03-14

Vägen till giftfritt byggande 2018

Evenemanget med agendan om hur vi når ett hållbart byggande

Välkommen till IVL:s och BASTA:s gemensamma årliga evenemang Vägen till ett giftfritt byggande. Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.

Den 14 mars står lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande i centrum. Vi bjuder in till en informationsrik mötesplats om strategiskt och praktiskt miljöarbete, där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster. Under dagen får du ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer, lära dig mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö.

Spika den 14 mars 2018 i kalendern - registrera din anmälan nedan för Vägen till giftfritt byggande.

Ur programmet:

 • Substitution i praktiken, hur gör man som leverantör?
  Mats Hagwall, teknisk chef och hållbarhetsansvarig, Henkel Norden

 • Hållbarhetsmålen – när kommunen ska bygga giftfritt i praktiken
  Pernilla Bodin,
  miljösamordnare, Växjö kommun

 • Loggböcker och förvaltning – digitalt byggande nu och i framtiden
  Viktor Davidov, BIMObject

 • Hållbara inköp – vad behövs och vilken information är viktig?
  Steve Persson, hållbarhetschef, förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm läns landsting

 • Forskning, lagstiftning och framtidsspaning.
  Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen.

Välkommen att delta som utställare. Ta chansen att delta som utställare och få möjlighet att på olika sätt nå era specifika kundgrupper eller komma i kontakt med de rätta beslutsfattarna. För bokning och mer information kontakta lidia.partheni@ivl.se

Vägen till giftfritt byggande arrangeras gemensamt av BASTA och IVL Svenska Miljöinstitutet. BASTA är branschens enda vetenskapligt baserade bedömningssystem med fritt tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter.

Om informationen nedan inte visas, klicka på denna länk för att öppna i nytt fönster:
http://kunskap4.ivl.se/sv-SE/CoursePeriod/Show/IVL/R/1203001
Om du ändå har problem, kontakta Anders.Wikman@ivl.se, tel. 010-788 6671

Information och anmälan