Evenemang 2018-03-08

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Infoträff som webinarium.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjliga att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Sätt upp dig på väntelistan nedan om tillfället är fullbokat. På så vis får vi bättre koll på efterfrågan och kan skapa fler tillfällen.

Information och anmälan