pressmeddelande | 2016-05-23

Industrin och transporter största utmaningen för koldioxidneutralt Norden

Den 23 maj lanseras en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala publikation Energy Technology Perspectives. Rapporten visar att de nordiska länderna genom att samarbeta kan uppnå en koldioxidneutral region till år 2050 – men det krävs att politikerna tar industrins utmaningar på allvar och ökar tempot på transportområdet.

– De riktigt stora utmaningarna finns i industri- och transportsektorn, där energi används. Hittills har de nordiska länderna fokuserat framförallt på att få energitillförseln ren, och framgångarna där måste nu upprepas i andra sektorer. Eftersom vi är så beroende av vår energiintensiva basindustri så måste vi satsa på innovation och teknikutveckling där, säger Markus Wråke, energiexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Nordic Energy Technology Perspective 2016.

Två illustrationer ur rapporten. Den vänstra illustrerar vilken enorm utmaning transportsektorn står inför: persontransporterna väntas nästan fördubblas till 2050, samtidigt som utsläppen ska minska med 80 procent. Den högra visar nettoexport av el från Norden och på vilken dramatiskt ökad efterfrågan på (ren) nordisk el vi förväntar oss när även övriga Europa ska minska utsläppen. Detta skapar nya intäkter för Sverige, men är också ett potentiellt problem för basindustrin som får högre elpriser.