nyhet | 2019-10-07

Gröna Solberga bjuder in till höstsalong

I Solberga strax söder om Stockholm finns en testbädd mitt i bostadsområdet där företag kan testa hållbara lösningar och innovationer. I området finns bland annat en fiskodling och man har också skapat en växtbädd för att ta hand om regnvatten. Den 9 oktober bjuder Gröna Solberga in till höstsalong för alla som vill veta mer om projektet.

– Gröna Solberga är en mötesplats där företag, akademi och olika organisationer kan samverka med de boende för att hitta lösningar som fungerar i praktiken, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som driver testbädden tillsammans med Stockholmshem.

Tanken är att visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Flera olika projekt genomförs där både prototyper och småskaliga lösningar testas och demonstreras. En utställningslokal finns också i området.

En viktig fråga handlar om hur man kan hantera dagvatten för att undvika översvämningar. Genom att ta tillvara regnvattnet istället för att leda ner det i dagvattensystemet minskar belastningen på stadens dagvattenledningar, samtidigt som fastigheterna skyddas. Vattnet kan istället användas för att odla grönsaker lokalt.

Den 9 oktober bjuder Gröna Solberga in till höstsalong för att visa upp de projekt som pågår i området. Olika företag, entreprenörer och representanter från IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem kommer också vara på plats.

Bland projekten som presenteras finns den nybyggda växtbädden där regnvatten tas omhand och akvaponik-anläggningen där det odlas fiskar. Hör också om Solbergas nya delningsprojekt.

När: Onsdag den 9 oktober
Öppet hus: 15.00 - 19.00
Var: I lokalen på Folkparksvägen 119

För mer information, kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98
Jessica Kriström, jessica.kristrom@ivl.se, tel. 010-788 69 40

Gröna Solberga drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem och finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden. IVL samfinansierar projektet via Stiftelsen IVL.