nyhet | 2017-05-19

Klimat, konsumtion och kommunikation i fokus på Tillståndet i miljön

Det räcker inte med små eller gradvisa förändringar, det krävs en transformation för att klara klimatet. Det sa flera talare på Tillståndet i miljön den 18 maj. Trump, Sveriges nya klimatlag och vikten av att kunna kommunicera hållbarhet till alla var några av frågorna som diskuterades på konferensen.

Hur trillar de globala målen ner i vårt vardagsliv? Det är viktigt med tydliga visioner om vad hållbar utveckling är för att skapa förändringar i konsument-beteende, sa Victoria Wibeck, professor i kommunikationsvetenskap på Linköpings universitet.