nyhet | 2017-03-31

Välbesökt och intressant på Vägen till giftfritt byggande

Hur får vi en gemensam målbild och vilka styrmedel behövs för att vi ska nå en giftfri miljö? Dessa frågor låg i fokus vid den välbesökta konferensen Vägen till giftfritt byggande som hölls den 29 mars.

Dagen började med att Urban Boije af Gennäs från EU-kommissionen berättade om det arbete som pågår på EU-nivå. Bland annat arbetar man med policyprocesser för en cirkulär ekonomi för att få ett samspel mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen, där en pågående konsultstudie ska ge underlag för strategier för en giftfri miljö.

- Byggnadsverk har lång omloppstid, vilket gör det svårt att veta vad som finns i gamla byggnader. Tänk till exempel på asbest och PCB som finns sedan länge, idag vet vi inte i vilka byggnader det finns. Det det måste dokumenteras på något sätt ifall vi ska ha en cirkulär ekonomi, säger Marianne Hedberg från Sveriges byggindustrier. Dagen avslutades med en diskussion om offentlig upphandling och hur vi kan rikta dessa mot ett mer långsiktigt hållbart byggande.