nyhet | 2016-11-14

Samverkan och styrmedel receptet för hållbara transporter

Koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt, likaså utsläppen av de luftföroreningar som påverkar vår hälsa och miljön. Men trots de stora utmaningarna som transportsektorn står inför, och trots den oro som samma dag orsakades av presidentvalet i USA, så präglades IVL:s konferens Hållbara transporter av positiva framtidsbilder och lösningsorienterade diskussioner.

Svante Axelsson, samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, sa att han möter en otrolig energi och lust att förändra hos företagen och ute i kommunerna. 180 organisationer och företag är med i Fossilfritt Sverige, däribland Stora Enso, Volvo och SSAB. Det är ett starkt tryck att få vara med och skapa ett fossilfritt samhälle, menade han. – Det är tuffa åtaganden vi har framför oss men med Parisavtalet i ryggen och med den blocköverskridande uppgörelsen om att minska utsläppen från svenska fordon med 70 procent fram till 2030 så har vi enormt bra förutsättningar för att nå våra mål, sa han. Han lyfte också fram hur viktigt det är med storytelling – att skapa en gemensam, positiv berättelse om hur vi kan ställa om vårt samhälle. Miljöhistorien visar vilka fajter vi har vunnit; försurningsdebatten, freondebatten, Reach. Det har gått mycket lättare än vad miljörörelsen trott. Det är det som är den goda berättelsen som vi måste berätta för människor. – Jag tänker ibland att vi inte ska gå på klimatfrågan via huvudingången, utan via köksvägen. Hälsoargumenten räcker väldigt långt i klimatarbetet. Det är det som driver Kina, hälsopolitiken är deras grund för klimatpolitiken, sa han. Ett kraftverktyg Sveriges miljöminister Karolina Skog lyfte fram biobränslen som en viktig pusselbit för att ställa om transportsektorn. Men där kämpar Sverige mot EU-kommissionen.

Peter Schantz, forskare och professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan slog ett slag för ökat cyklande – både för hälsan och för miljön. Han har undersökt vad som händer om alla som har högst en halvtimmes cykelfärd till jobbet börjar cykla och menar att vi där kan göra stora samhällsvinster. – Ungefär 245 000 personer i Stockholm tog bilen till arbetet under september. Av dem hade 111 000 max en halvtimmes cykelfärd, berättade han.