nyhet | 2016-10-26

IVL firar 50 med framtidsbilder

Miljön har blivit bättre det senaste halvseklet. Det konstaterades när IVL Svenska Miljöinstitutet firade 50 år med en jubileumskonferens på Chinateatern i går. Konferensen bjöd på återblickar över ett långt och ofta framgångsrikt miljöarbete. Men ljuset var ändå riktat framåt.

Idag är luften i våra städer renare, kvaliteten i våra vattendrag bättre än för 50 år sedan. Det är ingen tvekan om att IVL:s arbete bidragit till detta, framhöll Tord Svedberg. – Många av de dystopier som fanns på 60- och 70-talet infriades inte. Idag har vi svenska miljökvalitetsmål, globala hållbarhetsmål och ett antal konventioner som pekar ut riktningen framåt, sa Tord Svedberg under jubileumskonferensen. Firandet ägde rum på Chinateatern i Stockholm. Bland de cirka 400 gästerna märktes, förutom IVL Svenska Miljöinstitutets medarbetare, forskare, beslutsfattare och opinionsbildare. Konferensen hade ett starkt fokus på framtiden. Genom fyra olika framtidsbilder skissade IVL:s medarbetare på hur världen kan komma att se ut om 25-35 år. Då har den sista förbränningsmotorn sedan länge fasats ut. Fordonsflottan är eldriven, självkörande och från år 2035 råder rattförbud. Ytterst få äger sina bilar utan bilåkande är en tjänst man abonnerar på. Däremot äger vi vår egen elproduktion och säljer överskottet via automatiska nättjänster.

Skriften är en tidsresa från 1960-talet fram till i dag, en berättelse om de första stora miljöskandalerna som skakade Sverige, oljekatastrofer och försurning – till dagens globala utmaningar som klimatförändringen, vattenbrist och vår ständigt växande konsumtion. Peringe Grennfelt menade att diskussionerna idag är mycket mer konstruktiva. – När jag började på IVL pratade vi kemikalier i Teckomatorp och andra miljöproblem. Idag har jag inte hört ordet miljöproblem. Däremot har man pratat lösningar, transformation, omställning. Det tycker jag är fantastiskt, sa Peringe Grennfelt. För även om miljön i många avseenden har blivit bättre är arbetet långt ifrån färdigt. Det finns gott om utmaningar kvar för IVL, framhöll vd Tord Svedberg och citerade under konferensen diktaren Alf Henriksson: ”När missnöjet tryter tar framstegen slut. När lyckan är nådd ebbar krafterna ut. Men dit är det lyckligtvis långt, som du vet. Vi kan räkna med framsteg i evighet.” 50-årsfirandet fortsatte med middag på Berns och underhållning av teatergruppen Improvisationsteatern. Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna Foto: Anette Andersson, Vetenskapsjournalisterna