nyhet | 2014-11-19

Stort intresse för svenska biogaslösningar i Tianjin

IVL har sedan 1986 arbetat med miljöfrågor i Kina, bland annat i mångmiljonstaden Tianjin där ett demonstrationsprojekt med biogasbussar nu håller på att ta form. Intresset för svenska miljölösningar är stort och IVL: s vice vd Östen Ekengren fick i år motta priset Tianjin Haihe Friendship Award som tillägnas utländska experter som har haft stor positiv påverkan på stadens utveckling.

Med 14 miljoner invånare har Tianjin precis som Peking ökänt dålig luftkvalitet. Ett annat stort miljöhot är avfallshanteringen i staden. Det mesta av avloppsslammet från reningsverken läggs i dagsläget på deponi, vilket innebär stora risker för föroreningar i vatten och mark. Alternativt eldas det upp med hjälp av fossilt stödbränsle vilket också försämrar luftsituationen. Vid prisceremonin för Tianjin Haihe Friendship Award passade Östen Ekengren på att presentera svenska erfarenheter av att omvandla slam och organiskt avfall till biogas – en lösning som kan bidra till en bättre luftmiljö, införandet av förnyelsebart bränsle samtidigt som avfallet tas om hand. Ett svenskt konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Scania, Xylem Water Solutions och miljöteknikföretaget Malmbergs har tagit fram ett förslag på hur städer som Tianjin kan införa hållbara transportlösningar. Sverige kan här erbjuda en systemlösning som inbegriper hela kedjan från val av substrat, optimering av biogas avseende produktion och uppgradering, till införandet av moderna biogasbussar. – Med rätt teknik kan reningsanläggningar, förutom återanvändningsbart vatten, även generera ett överskott av energi, bland annat biogas och näringsämnen, säger Östen Ekengren. Biogasen som produceras kan sedan användas till att driva stadsbussar. Den lösningen för att förbättra stadsluften intresserar Tianjin och ett demonstrationsprojekt för 50 bussar som ska drivas av lokalt producerad biogas har nu fått stöd av stadens borgmästare. För närvarande pågår en genomförbarhetsstudie där IVL deltar. För mer information kontakta: Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se  , tel. 010-788 65 43