nyhet | 2014-05-13

Återvinningsindustrierna uppmärksammar rapport om begagnathandelns klimatnytta

Blocket fick igår Återvinningsindustriernas inspirationspris för sin marknadsplats som stimulerar återanvändning av produkter. Återvinningsindustrierna uppmärksammade även Blockets Klimatrapport där man i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet räknar på klimatnyttan av begagnathandeln i Sverige. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen den 12 maj.

Blocket i stället för att köpa nytt kan 1,6 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in. Återvinningsindustrierna skriver i sin motivering att ”Det är första gången klimatnyttan av återanvändning verifieras. Detta är särskilt intressant eftersom återanvändning är en av de viktigaste åtgärderna för att reducera klimatutsläppen, men inte syns i den nationella statistiken”. Läs Blockets pressmeddelande om Återvinningsindustriernas pris här. Läs rapporten "Begagnathandels klimatnytta". För mer information om rapporten, kontakta: Tomas Rydberg, tomas.rydberg@ivl.se, Sara Alongi Skenhall, sara.alongiskenhall@ivl.se