nyhet | 2013-05-29

Årsredovisningen 2012 - finns att läsa här

Hållbart samhällsbyggande är ett område som berör de flesta delar av samhället. Det är också ett av IVL:s sex temaområden. I årsredovisningen för 2012 kan du bland annat läsa mer om de aktuella projekt IVL deltar i inom ramen för ett hållbart samhällsbyggande både i Sverige och internationellt.

Årsredovisningen kan du ladda ner här .