nyhet | 2012-11-21

Stort intresse för Hållbara transporter

Nästan 300 personer var på plats på Rival i Stockholm när Hållbara transporter gick av stapeln igår, den 20 november. Förmiddagen bjöd på debatter om sjöfartens nya svavelgränser och huruvida klimat- och miljömålen sätter stopp för utvecklingen av nya transportlösningar.

Det är nionde gången som IVL Svenska Miljöinstitutet arrangerar konferensen Hållbara transporter. Förutom IVL:s huvudprogram deltog i år också NTM, Nätverket för transporter och miljön, och KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, med egna sessioner under eftermiddagen. Dagen avslutades med fokus på den hållbara staden. www.hallbaratransporter.ivl.se