nyhet | 2011-10-26

Trenden med minskade luftföroreningar har vänt

Under 25 år har Urbanmätnätet pågått och mätningarna har visat att luftföroreningarna i 120 kommuner har haft en ständigt gynnsam utveckling. Men nu visar de senaste årens undersökningar att trenden med minskade luftföroreningar i landets tätorter har stannat av. - Än så länge är det dock för tidigt att säga om det är ett trendbrott vi ser, säger Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten uppmärksammades i SR P4, då projektledare Karin Persson på IVL intervjuades om de senaste resultaten. - I den nyligen publicerade rapporten ingår inte de större kommunerna Göteborg, Stockholm och Malmö. Men vi kan konstatera att utvecklingen dessvärre ser likadan ut i hela landet, säger Karin Persson.