nyhet | 2009-10-23

Nya Bliwastipendiet till IVL-forskare

Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, har tilldelats första Bliwastipendiet på 300 000 kronor.

- Grattis Lisa! Hur kommer det sig att du har fått stipendiet? - Tack! I den formella motiveringen anges att vårt projekt är ett bra exempel på interaktiv forskning i nära samverkan med praktiker. Tanken är att vi i ett nätverk tillsammans med deltagare från företagshälsor utveckla en metod som fokuserar på en bedömning av arbetsplatsens roll i en rehabiliteringssituation. Som det är nu fokuserar man ofta på individen, men vi vill titta närmare på samspelet mellan individ och företag. Studien gäller rehabilitering för tjänstemän och chefer. - Stipendiet är på 300 000 kronor, vad ska du göra för pengarna? - Jag ska börja med att ta kontakt med de företagshälsor som har anmält intresse för att vara med i studien. I workshops och genom en nätbaserad diskussionsgrupp ska vi tillsammans utveckla metoden och tanken är att deltagarna sedan ska testa hur den fungerar i verkligheten. På det sättet innebär projektet både lärande och kompetensutveckling för deltagarna. Om Bliwastipendiet: Stipendiet är på 300 000 kommer att delas ut årligen med start i år. Stipendiet går till en person eller företag som genomför målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. Det kan vara forskare eller praktiker inom områden som HR, arbetsmiljö och hälsa eller företagshälsovård. För mer information, kontakta Lisa Schmidt.