nyhet | 2009-09-18

EU-ministrar ombord på IVL:s forskningsfartyg

IVL Svenska Miljöinstitutet tog emot EU-ministrarna från EU:s 27 medlemsländer ombord på forskningsfartyget Sunbeam.

Vd Tord Svedberg berättade om IVL:s verksamhet, speciellt i Östersjöregionen, och visade upp sedimentprov från döda respektive tillfrisknande bottnar i Östersjön. Avdelningschef Sam Ekstrand gav en överblick av miljösituationen i Östersjön och berättade bland annat om ett lovande projekt med fosforupptagande pellets som ska kunna minska jordbrukets fosforläckage till Östersjön radikalt.