nyhet | 2006-05-08

Höga ozonhalter i större delen av landet

Helgen 6 maj till 8 maj upmättes höga halter av marknära ozon i framför allt de sydöstra delarna av Sverige. IVL mäter, på uppdrag av Naturvårdsverket, ozonhalter vid 8 mätstationer runt om i landet.