Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Stort intresse att vara med i arbetet för cirkulärt byggande
    En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn. Men mycket av det kan fortsätta användas. Därför finns Centrum för cirkulärt byggande – en arena där byggbranschens aktörer samverkar för att skapa mer återbruk och cirkulära materialflöden. Och intresset för att vara med ökar stadigt; på bara ett år har antalet parter fördubblats.
  • | nyhet
    Medierapportering påverkar städernas omställning från biogas till el
    Biogasen kan komma att trängas undan eller behöva anpassas till andra förutsättningar när kollektivtrafiken elektrifieras. Framställningen av de olika systemen i media, forskningsrapporter och i samhällsdebatten bidrar till att skapa en bild som kan få stor genomslagskraft för besluten som fattas i frågorna. Det visar en studie som forskare vid IVL och Lunds universitet genomfört.