Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning
  Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Målet med den nya överenskommelsen är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer.
 • | pressmeddelande
  Ny vd för Basta
  Pehr Hård blir ny vd för IVL:s dotterbolag Basta. Han efterträder Sussi Wetterlin som efter sju år som vd övergår i egen verksamhet. Basta driver en av samhällsbyggnadsbranschens största digitala databaser med byggprodukter som klarar högt ställda krav på kemiskt innehåll. Systemet tillhandahåller också en kostnadseffektiv loggbok där all information kan samlas som rör byggprodukters miljöprestanda.
 • | nyhet
  Går det att öka återbruket av installationer?
  Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans, och vad händer med garantier? Det är några av de frågor som ett nyligen uppstartat projekt kommer belysa.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport visar vägen för Sveriges klimatomställning
  2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. Tekniken som behövs för att nå dit är känd och kostnaden blir ofta marginell i konsumentledet. Ändå går omställningen alldeles för långsamt. I dag släpper forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit en rapport med viktiga lärdomar som behöver beaktas om vi ska accelerera klimatarbetet och se till att omställningen når alla delar av samhället.
 • | nyhet
  IVL vinner pris för projekt som ska öka textilåtervinningen
  IVL har utsetts till svensk vinnare av priset National Energy Globe Award för innovationsplattformen Siptex. I projektet arbetar IVL och flera andra aktörer med att utveckla storskalig, automatiserad textilsortering för att öka möjligheterna att återvinna mer textil i Sverige. Anläggningen i Malmö sorterar textilavfall efter fibertyp och färg och är världens första i sitt slag.
 • | nyhet
  Två vinnare utsedda i innovationstävlingen om hållbara grönytor
  Nu har vinnarna korats i innovationstävlingen om hållbara grönytor. Det blev landskapsarkitekterna Urbio tillsammans med Örebro kommun och deras lekotoper – platser där lek och landskap är sammanflätade, samt trädgårdsföretaget Flora och Fauna och deras idé om hur man kan skapa pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov, som tog hem priset i var sin kategori.
 • | pressmeddelande
  Kraftringen tar fram EPD för sitt fjärrvärmenät
  Kraftringen ska tillsammans med IVL ta fram en miljövarudeklaration, så kallad EPD, för hela sin fjärrvärmeproduktion. Syftet är att ge byggherrar ett tillförlitligt och jämförbart beslutsunderlag om miljöpåverkan hos olika energislag och på så sätt visa vägen för en mer hållbar energianvändning.
 • | nyhet
  Nytt projekt undersöker förutsättningarna för en nordisk marknad för bio-CCS
  Forskare på IVL ska tillsammans med KTH undersöka förutsättningarna för att utveckla en nordisk marknad för avskiljning och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS. Syftet är att underlätta för en snabbare etablering och ta vara på den potential för storskalig bio-CCS som finns i Norden.
 • | nyhet
  Revision – en väg till bättre miljöinformation
  IVL:s dotterbolag Basta arbetar för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Idag är närmare 500 svenska och internationella tillverkare anslutna till systemet och i databasen finns över 170 000 bygg- och anläggningsprodukter som klarar Bastas högt ställda miljökrav. Som kvalitetskontroll tillämpar Basta ett revisionssystem med tredjepartsgranskning – det gör arbetet med utfasning mer strukturerat.
 • | pressmeddelande
  Svenska hållbara lösningar på export
  Avfallshantering i Colombia, energieffektivisering i Somaliland och mobilitetslösningar i Kina – det är några exempel på projekt som har startats upp med hjälp av Smart City Sweden. Plattformen som har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startat upp i fyra olika världsdelar.
 • | pressmeddelande
  Arbetsmiljöforskare undersöker risker vid reparation och återbruk av elektronik
  Vår omfattande konsumtion av elektronikprylar ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Att öka livslängden och använda saker så länge det går innan elektroniken återvinns är viktigt – men vad innebär det för arbetsmiljön? I ett nytt projekt ska arbetsmiljöforskare vid IVL nu ta fram en färdplan för att möta de utmaningar som finns vid reparation och återbruk av elektronik.
 • | nyhet
  El Salvador vill omvandla avfall till resurs med hjälp av svenska lösningar
  Avfallsexperter från IVL befinner sig just nu i El Salvador för att undersöka möjligheterna att förbättra avfallshanteringen i landet. Projektet som drivs inom Smart City Sweden ska minska mängden avfall som idag läggs på deponi och istället bygga anläggningar där avfallet omvandlas till energi i form av el, värme eller bränsle för transport.
 • | nyhet
  Tillgång till kollektivtrafik viktig faktor för antalet parkeringsplatser
  Tillgång till kollektivtrafik är den faktor som påverkar det så kallade p-talet mest vid nybyggnation. Det svarar kommunerna i projektet KomPark, Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer, som den 9 december arrangerar det första av tre webbinarier om kommunala parkeringsfrågor.
 • | pressmeddelande
  Första rapporten från projektet om ”slamfria” avloppsreningsverk
  På reningsverket i Margretelund utanför Stockholm testar Roslagsvatten tillsammans med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet en ny metod för att ta hand om avloppsslam. Målet är att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk där också viktiga näringsämnen tas omhand som en resurs. En första delrapport från pilotförsöken visar att det finns goda förutsättningar att bidra till en mer hållbar slamhantering.
 • | nyhet
  IVL-forskare utsedd till professor i hållbar konsumtion
  KTH har utsett Michael Martin på IVL Svenska Miljöinstitutet till adjungerad professor i hållbar konsumtion och produktion. Syftet är att bryta ny mark inom forskningen med hjälp av livscykelperspektiv och att stärka samarbetet mellan KTH och IVL.
 • | nyhet
  Koldioxidsnålt byggande – ny omvärldsstudie visar hinder och möjligheter
  Vad hindrar koldioxidsnålt byggande? Forskare på IVL har kartlagt faktorer som hindrar respektive främjar användningen av lösningar som minskar byggnaders klimatpåverkan. Studien visar att forskningen främst är fokuserad på utvecklade regioner och på förnybar energi, och att näringslivet framförallt anger ekonomiska aspekter som hinder för utvecklingen.
 • | pressmeddelande
  Centrum för cirkulärt byggande får pris som årets cirkulära initiativ
  Den IVL-ledda återbruksarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har blivit utsedd till årets cirkulära initiativ. Priset delades ut av tidningen Recycling vid Återvinningsgalan som hölls på Berns i Stockholm den 1 december.
 • | nyhet
  Hållbar konsumtion: Undvik trendprylar med kort livslängd
  Konsumenter sitter fast i rutiner och beteenden som inte alltid är så lätta att ändra. Det säger Annelise de Jong, forskare inom hållbar konsumtion på IVL. Hennes bästa råd är att undvika trendiga saker med kort livslängd som inte kan repareras. 
 • | pressmeddelande
  IVL växer och etablerar verksamhet i norra Sverige
  IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter att växa och utökar nu verksamheten med nytt kontor i Skellefteå. IVL arbetar redan idag med miljömätningar och tillståndsprocesser i norra Sverige men också i flera forskning- och innovationsprojekt inom klimat- och energiområdet. Det arbetet förstärks nu med den nya satsningen.
 • | nyhet
  Återvunnen polyester från Siptex till Stadium
  I samarbete med den svenska sportmodekedjan Stadium ska polyester från textilsorteringsanläggningen Siptex nu återvinnas till nytt tyg. I första hand ska produktionstester på fem ton göras, med förhoppningen om att sen kunna skala upp.
 • | nyhet
  Final i innovationstävling om hållbara grönytor
  Sexton bidrag har kommit in till innovationstävlingen för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer. Nu bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova in till ett inspirationsseminarium där vinnarna presenteras.
 • | nyhet
  Flera framgångar i klimatavtalet – men nu behöver omställningstakten öka
  Klimatmötet COP26 i Glasgow lyckades till slut nå en överenskommelse, även om avtalet inte i alla delar når upp till omvärldens förväntningar. Till framgångarna hör skrivningar om fossila bränslen, att man kommit överens om regler och rutiner för rapportering av utsläpp och åtgärder, samt löften om finansiellt stöd till utvecklingsländer.
 • | nyhet
  IVL-forskare: Vi behöver kunna mäta och följa upp biologisk mångfald
  Biologisk mångfald är ett aktuellt och omdebatterat ämne, inte minst när man pratar om skog och skogsbruk. En utmaning är att biologisk mångfald är svårt att mäta och vissa av de metoder som finns är inte anpassade till svenska förhållanden. Därför söker professor Per Erik Karlsson och Eskil Mattsson, båda forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, svaret på hur vi kan göra dessa bedömningar i framtiden.
 • | nyhet
  Ny rapport om PFAS från avfallsförbränning
  Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt i vilken utsträckning PFAS finns i restflöden från svenska avfallsförbränningsanläggningar. I de flesta fall innehöll proverna låga eller inga koncentrationer av PFAS, men resultaten väcker också frågor eftersom några anläggningar avviker med höga koncentrationer av ämnena.
 • | nyhet
  COP26: Positiva signaler från klimatmötets första vecka
  För att begränsa den globala uppvärmningen till så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 1,5 grader krävs höjda ambitioner och omedelbara initiativ för att åstadkomma större utsläppsminskningar. Men nu kommer det en del positiva signaler från COP26-mötet, menar Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och klimatförhandlingsexpert. Och Sverige kan få en viktig roll som förebild och vägvisare på den utmanande vägen mot netto-noll.
 • | nyhet
  Vilken teknik är nödvändig för en snabbare vätgasutveckling?
  Vätgas kan spela en viktig roll för att nå ett klimatneutralt transport- och energisystem. Den 16 november arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers ett lunchseminarium om vätgas och vilken teknisk utveckling som kan skynda på introduktionen.
 • | nyhet
  Svårt att nå skärpta mål för materialåtervinning av förpackningar
  Under 2020 använde Sverige nära 1,4 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. 61 procent av det gick till materialåtervinning, men ändå nåddes inte totalmålet på 65 procent.
 • | nyhet
  IVL-projekt nominerat till årets cirkulära initiativ
  Nu är finalisterna till Återvinningsgalan 2021 klara. Centrum för cirkulärt byggande, ett projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, är nominerat till att få pris som årets cirkulära initiativ.
 • | nyhet
  COP26: Klimatförändringarna märks allt tydligare – det ger tyngd åt mötet
  FN:s stora klimatmöte COP26 i Glasgow ses som det viktigaste globala klimatmötet sedan mötet i Paris 2015. Då enades världens länder om att försöka begränsa den globala upphettningen till så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 1,5 grader. Nu handlar det om att hålla liv i det löftet, att få de stora utsläppsländerna att skärpa sina klimatmål och att rika länder ska bidra med mer pengar till omställning, teknikutveckling och klimatanpassning.
 • | pressmeddelande
  Miljöövervakning av mossa visar att halten av flera metaller ökar
  På uppdrag av Naturvårdsverket utförde IVL under 2020 en undersökning av metallhalter i mossprover från hela landet. Resultaten visar att halterna av flera metaller har ökat sedan den senaste undersökningen, 2015.
 • | nyhet
  Klimatet i fokus – hur accelererar vi den svenska omställningen?
  Inför klimatmötet COP26 arrangerar Mistra en serie webbinarier om klimatet och forskning om minskade utsläpp, klimaträttvisa och klimatanpassning. Den 29 oktober får vi höra mer om det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit och vad som krävs för att accelerera den svenska omställningen.
 • | nyhet
  FN-möte om miljö och mänskliga rättigheter
  I veckan hålls partsmöte för Århuskonventionen och dess protokoll om register över utsläpp och överföring av föroreningar, PRTR-protokollet, i Genève. Under veckan hålls även ett gemensamt högnivåmöte för de båda partsmötena. IVL:s Tina Skårman gör efter sju år sitt sista möte som ordförande för PRTR-protokollet.
 • | nyhet
  Smart teknik ska minska miljöpåverkan från landbaserade fiskodlingar
  I dagens landbaserade fiskodlingar är det svårt att veta hur mycket foder som fiskarna faktiskt vill ha när de ska utfodras. Vattentemperatur och syrehalt påverkar fiskarnas aptit och ofta blir foder kvar i vattnet vilket försämrar vattenkvaliteten. I ett nytt projekt ska IVL med hjälp av sensorer, AI och avancerad dataanalys optimera utfodring och drift för att minska driftskostnader och miljöpåverkan.
 • | pressmeddelande
  Innovation och hållbar utveckling i fokus för nytt samarbetsavtal i Indien
  IVL Svenska Miljöinstitutet och det indiska forskningsinstitutet NEERI etablerar ett strategiskt samarbete för att driva på innovationer och öka forskningssamarbetet inom en rad viktiga miljöområden. En avsiktsförklaring mellan parterna signerades under en ceremoni som hölls i Nagpur den 18 oktober.
 • | pressmeddelande
  Hälsoeffekter, växtskador och klimat – luftföroreningar påverkar mer än vad som tidigare varit känt
  Luftföroreningar påverkar både vår hälsa och miljön. De gör människor sjuka och bidrar till växtskador, försurning och klimatförändringar. Resultaten från fem svenska forskningsprogram visar att luftföroreningar påverkar mer än vad som tidigare har varit känt.
 • | nyhet
  Stort intresse att vara med i arbetet för cirkulärt byggande
  En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn. Men mycket av det kan fortsätta användas. Därför finns Centrum för cirkulärt byggande – en arena där byggbranschens aktörer samverkar för att skapa mer återbruk och cirkulära materialflöden. Och intresset för att vara med ökar stadigt; på bara ett år har antalet parter fördubblats.
 • | nyhet
  Medierapportering påverkar städernas omställning från biogas till el
  Biogasen kan komma att trängas undan eller behöva anpassas till andra förutsättningar när kollektivtrafiken elektrifieras. Framställningen av de olika systemen i media, forskningsrapporter och i samhällsdebatten bidrar till att skapa en bild som kan få stor genomslagskraft för besluten som fattas i frågorna. Det visar en studie som forskare vid IVL och Lunds universitet genomfört.
 • | nyhet
  Bättre luftkvalitet med göteborgarnas hjälp
  Kungsparken i centrala Göteborg har blivit testområde för forskning om hur luften i våra städer kan förbättras. Sedan i våras har ett antal sensorer och provtagare varit utplacerade runt om i parken och folk som ofta vistas i eller passerar igenom området uppmuntras att delta i studien.
 • | pressmeddelande
  Handbok för restauranger ska rädda mer mat
  En tredjedel av all mat som produceras äts inte upp. FN har målet att halvera det globala matsvinnet till 2030 och har utsett den 29 september till Internationella matsvinnsdagen. Nu har Samarbete för minskat matsvinn, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, tagit fram en handbok som ger restauranger praktiska tips om hur de ska rädda mer mat.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor
  Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta alternativ till flygresor. Det är några av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar åtta åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer hållbara och klimatvänliga.